Нов
2021_KX65_GN1_STU (1).001-motohouse.bg


7 363.00 лв. Със запитване.

KX 65 KAWASAKI 2021

Нов
2021_KX85_GN1_STU (RF)-motohouse.bg


9 291.00 лв. Със запитване.

KX 85 KAWASAKI 2021 (17/14)

Нов
2021_KX85-II_GN1_STU (RF).001-motohouse.bg


9 827.00 лв. Със запитване.

KX 85 KAWASAKI 2021 (19/16)

Нов
2021_KX450_GN1_STU (RF).001-motohouse.bg


17 762.00 лв. Със запитване.

KX250 KAWASAKI 2021

Нов
2021_KX450_GN1_STU (RF).001-motohouse.bg


18 662.00 лв. Със запитване.

KX450 KAWASAKI 2021