Нов
2021_KX250X_GN1_STU (RF).001-motohouse.bg


18 041.00 лв. Със запитване.

KX250X KAWASAKI 2021

Нов
2021_KX450_GN1_STU (RF).001-motohouse.bg


19 059.00 лв. Със запитване.

KX450X KAWASAKI 2021

Нов


9 103.00 лв. Със запитване.

KLX230 KAWASAKI 2020

Нов
motor-kawasaki-klx110-motohouse.bg


5 804.00 лв. Със запитване.

KLX110 KAWASAKI 2020

Нов
motor-kawasaki-klx450r-motohouse.bg


16 398.00 лв. Със запитване.

KLX450R KAWASAKI 2020